Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 June 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Σε “απαθείς, υπομονετικούς παρατηρητές”

"συγχαρητήρια" Κιάφα

“… Το καλοκαίρι και ο τουρισμός, η φροντίδα του περιβάλλοντος και η μέριμνα για εξέλιξη του τουρισμού μας, απαιτούν εύστοχες, άμεσες πράξεις και αντιδράσεις και όχι απαθείς, υπομονετικούς παρατηρητές. …”