Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 February 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Οι δυσμενείς επιπτώσεις μιας ευνοϊκής ρύθμισης

ερώτηση Καστόρη + 46 του ΣΥΡΙΖΑ

για το πρόβλημα που δημιουργεί σε μερίδα συνταξιούχων και δικαιούχων επιδομάτων λόγω αναπηρίας η ευνοϊκή ρύθμιση που παρατείνει τις παροχές τους επί εξάμηνο