Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 September 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ο διεθνής ματαιώθηκε

οι πρόχειροι έρχονται (διαγωνισμοί)

Η μόνη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το θέμα του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάθεση σε ιδιώτη της αποκομιδής των απορριμμάτων στα 2/3 του Δήμου, ήταν αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου 2015… για την ματαίωσή του.

Αρχή άνδρα δείκνυσι*

*η εξουσία αποδεικνύει την ποιότητα του -πολιτικού- ανδρός

Δήλωση Τσιμήτρη για το επεισόδιο: “Αν έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το “λαμόγια”, οφείλεται να τα προσκομίσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στον εισαγγελέα.”