Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 August 2017
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Σεμινάριο ψηφιδωτού

στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου και θα διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες. Διδάσκει ο ψηφιδογράφος και συντηρητής αρχαιοτήτων Θωμάς Σαφέτης