Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 August 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Σεμινάριο ψηφιδωτού

στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου και θα διαρκέσει δεκαπέντε ημέρες. Διδάσκει ο ψηφιδογράφος και συντηρητής αρχαιοτήτων Θωμάς Σαφέτης