Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 July 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η Μάνη ζήτησε

κι ο υπουργός απάντησε ...

“… τονίζοντας την ανάγκη συνεργατικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα, ικανών να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και … ότι η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα πρέπει, και θα συνεχιστεί και στο μέλλον …”