Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 February 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στη Ζαχαράκη ο δήμαρχος

για τον τουρισμό μας

συζήτησε “τις προοπτικές εντατικότερης τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας” που δεν συζήτησε με κανέναν άλλο, ως σήμερα