Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 March 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πάμε καλά;

Εstamos bien? Πολυεθνικοί στα ξεφαντώματα, ξενοφοβικοί στο υπόλοιπο της μέρας και της περιόδου; Κατάφεραν να σας παραζαλίσουν ή μου φαίνεται;

Πολυεθνικοί στα ξεφαντώματα, ξενοφοβικοί στο υπόλοιπο της μέρας και της περιόδου; Κατάφεραν να σας παραζαλίσουν ή μου φαίνεται