Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 December 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Γνωστό φαινόμενο και επαναλαμβανόμενο,

θα συμβαίνει συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής

πρέπει να υπάρξει άμεσα μία υδραυλική μελέτη προστασίας των κατοικημένων περιοχών με τάφρους, αντλητικά συγκροτήματα, διευθετήσεις ρεμάτων κλπ.