Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

30 September 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

τιμώμενη χώρα του 45ου Φεστιβάλ Ολύμπου 2016

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, Γρηγόρης Παπαχρήστος, συνοδευμένος από την πρόεδρο της Ε.ΞΕ.Π., επισκέφθηκαν το Γενικό Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Δρ. Μάρτιν Λαντισλάου Σάλαμον, και υπέβαλλαν την σχετική πρόταση.