Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 March 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Ήπια αξιοποίηση προς όφελος του Πλαταμώνα”

Βούρδας στην ΕτΟ, για την παλιά γραμμή

παραχώρηση χρήσης, ήπια αξιοποίηση, αισθητική αναβάθμιση και όχι παράταση των ατέρμονων συζητήσεων της τελευταίας 20ετίας – αποκλειστικές δηλώσεις