Τα Δημοσιεύματα του μήνα

April 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για να μην ξανακαεί η χώρα

οδηγίες για την αντιπυρική περίοδο

“… Επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις…”

Όλοι έψηναν αρνιά

κι ο Κιάφας... Γερολιόλιο

και δεν ήταν και μόνος και ήταν και στο κέντρο της Βροντούς- λίγες ώρες πριν την Ανάσταση κατέρρευσε το αλαζονικότερο αφήγημα της δημαρχίας (περί ανυπαρξίας αντιπάλου στις επόμενες εκλογές)