Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

7 February 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Θα μονιμοποιήσετε τους 5ετείς πυροσβέστες;

ερώτηση 48 της ΝΔ + Κουκοδήμου

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 1. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ως οφείλει, άμεσα στη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ) που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου;