Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

15 August 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για ρίγανη, στο Ξεροκάμπι…

… «τον ελιτισμό του ελληνικού πολιτισμού»;;;  μήπως του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού; Γιατί ο σύγχρονος… ούτε δεκάρα δεν «πιάνει». Αλλά και για τον αρχαίο να θέλατε να πείτε… θεωρούσε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ότι υπερείχε μεταξύ άλλων και … πως μπορεί να το ισχυρίζεται κάποιος αυτό; Εκφράζεται ο πολιτισμός