Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 February 2019
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου

“Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” και “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση”