Τα Δημοσιεύματα του μήνα

May 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ψήφισμα του ΕΚΚατερίνης

στη χθεσινή απεργία

διαπιστώσεις και αιτήματα για τους εργαζόμενους και ΟΛΑ τα θέματα -ως και των δύο αιχμαλώτων στην Τουρκία… αλλά κουβέντα για τους άνεργους και τους μακροχρόνια άνεργους!!!