Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

5 October 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ραντεβού και την Παρασκευή

στο Εργατικό Κέντρο Κατερίνης

“… Το ΣΙΥΝΠ ‘‘Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ’’ καλεί όλα τα σωματεία του νομού, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όλους τους εργαζόμενους, να μην αποδεχτούν τη νοθεία…”