Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 April 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πως τιμούν όσους έπεσαν εκτελώντας διαταγές,

αυτοί που δεν τις εκτελούν;

αν εδώ άρχισε ο Εμφύλιος, είναι ώρα πια εδώ και να τελειώσει – και να εφαρμοστεί ο νόμος που ισχύει χρόνια, έστω και με πολύχρονη καθυστέρηση, απ’ αυτούς που ορκίστηκαν να τον εφαρμόζουν και να τον τηρούν