Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

6 March 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πήγαμε στους πελάτες μας

η ΕΞΠ στην HOLIDAY & SPA EXPO

Η Βουλγαρική αγορά θεωρείται πλέον από τις πιο σημαντικές για την περιοχή μας αφού λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της οικειότητας στη χώρα μας, οι Βούλγαροι ταξιδεύουν προς εμάς περισσότερες από μία φορά το χρόνο

Η ισότητα των φύλων δεν έχει επιτευχθεί ακόμα

ΕΚΚ για την Ημέρα της Γυναίκας

“…αμείβονται λιγότερο, βιώνουν μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και περισσότερες διακρίσεις, ανισότητα, σεξουαλική παρενόχληση και βία…”