Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 August 2018
Πάμε Στοίχημα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΗΣ – ΜΑΔΙΑΜ» Μέρος 2ο…

"Ο Δήμαρχος παρών, για να δώσει..."

“…Μια επιλογή, με πολιτικά χαρακτηριστικά, βασισμένη στην προσπάθεια ετών για ανάπτυξη της περιοχής με βάση τη νομιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες…”