Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 October 2020
ΝΕΟ POS ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΑΦΑΣ

Στήριξη και στα κυλικεία

δια χειρός Μάνη

“…ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για τη λύση που έδωσε στο ζήτημα των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, το οποίο του είχε θέσει επανειλημμένα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο…”