Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 September 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ!!!

μόνο ο Στελάρας θα μπορούσε να το κάνει

παραλήφθηκε ήδη απ’ την αρμόδια επιτροπή, σήμερα άρχισαν οι εργασίες και την Τετάρτη το παραλαμβάνουμε οριστικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο;;; ΘΑΓΓΓΓΓΜΜΜΜΑΑΑΑΑΑ!!!