Τα Δημοσιεύματα του μήνα

September 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Δίκτυα αποχέτευσης ή…

δίχτυα συγκάλυψης;;;

Ένα έργο δεκάδων εκατομμυρίων ολοκληρώθηκε παρά τις πολλές καταγγελίες (και της σημερινής διοίκησης), πιθανώς ΧΩΡΙΣ οι καταγγελίες να ληφθούν υπ’ όψιν… – η έρευνα της ΕτΟ συνεχίζεται

Στα μέσα Οκτωβρίου “ανοίγει” ο Κορινός(;)

ανακοίνωση της "Αιγαίου"

η αρχική μελέτη προέβλεπε αποκλεισμό της γέφυρας για 18 μήνες. Η νέα μελέτη προέβλεπε 7 μήνες, και κατόπιν επιτάχυνσης και εντατικοποίησης των εργασιών η διάρκεια αποκλεισμού συρρικνώθηκε στους 4,5 μήνες