Τα Δημοσιεύματα του μήνα

August 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στις 10.10.18 η πρώτη συγκομιδή

ακτινιδίων (Hayward)

“… Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες παρτίδες θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων…”

“Την καλημέρα-καλησπέρα μας, την έχουμε…”

ο αναπληρωτής για τον αναπληρούμενο

το επόμενο ραντεβού με τον αναπληρωτή “κλείστηκε” να ‘ναι φθινοπωρινό και αφού οι υπόλοιποι υποψήφιοι “ανοίξουν τα χαρτιά τους” – και ναι, θα ‘ναι υποψήφιος σίγουρα – το για ποια θέση θα μας το πει