Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

21 February 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Λαυράκια” ΣΔΟΕ

εκατοντάδων χιλιάδων και εκατομμυρίων

“… οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν – εντός του έτους 2018 – μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων…”