Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 January 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Λόγω έκτακτης τεχνικής συντήρησης”

χωρίς "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" για μέρες

το δε “Λόγω έκτακτης τεχνικής συντήρησης” είναι και παγκόσμιο ρεκόρ και παγκόσμια ευρεσιτεχνία – υπάρχει η δυνατότητα αναζήτηση με … ΑΔΑ, αφού βέβαια για το ΑΔΑ μυρίσεις τα νύχια σου…