Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 December 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Εκπρόθεσμες υποσχέσεις

και εμπρόθεσμες ευθύνες

η υπόθεση “Πτηνοτροφεία και Ανύπαρκτες Διαβουλεύσεις” αρχίζει να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε καν πόσες είναι οι αιτήσεις που αφορούν τον Δήμο μας, πολύ περισσότερο πόσες την Πιερία