Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

4 August 2016
ΝΕΟ POS

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ, ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΟΠΟΥΛΕ !!!

"Συνδυασμός Ευθύνης"

διακοπές νερού, οφειλές, μικροπολιτική, προηγούμενες διοικήσεις και στελέχη μονίμως παρόντα, σπίτι κρεμασμένου, σχοινί,… ο Αύγουστός μας αποκτά -ξαφνικά- ενδιαφέρον!