Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

4 August 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΚΟΙΝΙ, ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΟΠΟΥΛΕ !!!

"Συνδυασμός Ευθύνης"

διακοπές νερού, οφειλές, μικροπολιτική, προηγούμενες διοικήσεις και στελέχη μονίμως παρόντα, σπίτι κρεμασμένου, σχοινί,… ο Αύγουστός μας αποκτά -ξαφνικά- ενδιαφέρον!