Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 November 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μας “αλλάζετε τα φώτα”

...χωρίς καν να τα αλλάζετε

κι ακόμα πουλάτε μαυρογυαλούρικες ασφαλτοστρώσεις και πανάκριβες εξυπηρετήσεις φίλων για χρηστή διοίκηση και ενώ η τεχνολογία σας ξεπέρασε και συνάδελφοί σας έδωσαν το παράδειγμα, χρόνια πριν