Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 January 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του μητροπολίτη μας

και η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Μητρόπολής μας

πιθανώς, το ένα είναι η υλοποίηση του άλλου: η εκδήλωση δηλαδή κατά το πνεύμα του μηνύματος – να ευλογεί ο Θεός τα έργα και τις σκέψεις μας και οι έμφυλες ταυτότητες, με μια μέρα διαφορά…