Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

6 November 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ

η πρώτη συνέντευξη του δημάρχου (μας) στην ΕτΟ

από τα εκτεθέντα και ελεγχθέντα στη διετή έρευνα σχετικά με τον δημοσιογράφο, δεν προέκυψαν παρά μόνο ευρήματα σχετικά με την προσωπικότητα και τον ψυχισμό του, οπότε… μπορεί να κάνει μια συνέντευξη… Οι μη δημοσιογράφοι μπορούν ελεύθερα να παρανομούν/ασχημονούν/ασυδοτούν…