Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

4 April 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μεγάλη η οργανωτική επιτυχία,

προσήλθαν πολλοί και πολλές, αλλά...

τι θέματα και ποια πρβλήματα απασχόλησαν την Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)… δεν μάθαμε