Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 November 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Τραγικές συνθήκες που λανθάνουν

σε οικογενειακά και εργασιακά περιβάλλοντα"

από την εκδήλωση με θέμα: «Σιωπή-Συνενοχή-Συγκάλυψη: κακοποίηση και εκμετάλλευση των γυναικών σε οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον»