Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 October 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τα προβλήματα του ΟΑΕΔ

στην βουλεύτρια

 

 

 

                                                                        Αρ. Πρωτ. 6 /  17-10-2020

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 17/10/2020 πραγματοποιήσαμε συνάντηση
με την  βουλευτή Ν.  Π
ιερί