Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 June 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίστηκε με βάση τις μέχρι τώρα δηλωθείσες εκδηλώσεις και ενδεχομένως να συμπληρωθεί με περισσότερες εκδηλώσεις (παραστάσεις, συναυλίες, κλπ) στη συνέχεια.