Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 September 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Aγώνα να φύγει ο βαρύς πολιτικός χειμώνας

ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για όσα έρχονται

“… Μια επιχείρηση  (ΔΗΜΟΣΙΑ) που κριτήριο είχε την κοινωνική ωφέλεια του λαού πλέον μόνη μέριμνα θα έχει την αύξηση των κερδών και τη γρήγορη διανομή των μερισμάτων στους μετόχους …”