Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 September 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η σχολική χρονιά είναι “στον αέρα”

κοινό ψήφισμα εκπαιδευτικών και γονέων της Πιερίας

11 προϋποθέσεις “για μια σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα απαιτείται μια σειρά προϋποθέσεων, οι οποίες σήμερα είναι στην κυριολεξία στον «αέρα»”