Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

4 June 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Την Παρασκευή οι ενστάσεις

μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων επανακαταμέτρησης, παρακαλούνται οι αιτούντες να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερα άτομα ανά αίτηση προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία