Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 November 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ευχαριστήριο

μετά από διάσωση

“… προκάλεσαν το θαυμασμό μου τόσο για την άψογη επαγγελματική  επιχειρησιακή ικανότητα και την αρτιότητα της εκπαίδευσης όσο και σε προσωπικό επίπεδο για τη στήριξη που μου παρείχαν …”