Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 March 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για την Ημέρα της Γυναίκας

μηνύματα και μια σημαντική εγκύκλιος

Στις 8 Μαρτίου 1857, εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη απαίτησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας – η πρώτη απεργία γυναικών στην Ελλάδα έγινε το 1892 – ο εορτασμός καθιερώθηκε το 1911