Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 February 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Καταβολή μισθού σε τράπεζα

και προστασία της ναυτικής εργασίας

“…το Υπουργείο αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, προέβη στην υιοθέτηση νέων διατάξεων με τις οποίες εκσυγχρονίζεται και βελτιστοποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο….”