Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 October 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Χρήσεις γης, Επιτροπή Προβολής,

επιτροπή για τον νέο Κανονισμό

του Δημοτικού μας Συμβουλίου κι άλλα πολλά, ενδιαφέροντα και σημαντικά, στην συνεδρίαση της Τετάρτης 16.10.2019 + απολογισμός δια χειρός της κας Τσιμήτρη (του Αθανασίου)