Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 November 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

12 ερωτήματα του πιερικού ΣΥΡΙΖΑ

για τις λάμπες του Δήμου Κατερίνης

ενώ το θέμα απασχολεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης – “… θα πρέπει να δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους πλήρη ενημέρωση για το θέμα …”