Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 May 2019
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Στην Πιερία η 1η

Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

“… Το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ κατάφεραν, με συντονισμένο τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη θεσμοθέτηση με Προεδρικό Διάταγμα, της πρώτης ΠΟΑΥ της χώρας στην Πιερία …”