Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 July 2015
Πάμε Στοίχημα

Στην Κονταριώτισσα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 30.07.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για