Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 April 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η Τ Α Ν ; ; ;

απαντήστε και κερδίστε!!!

δεκτές όλες οι απαντήσεις από πολίτες, φορείς, αρχαί, παρα-αρχαί, αιρετούς, μη αιρετούς, πρώην αιρετούς, συμμέτοχους ή παρατηρητές στο -σταθερά κατ’ έτος επαναλαμβανόμενο- χθεσινό ρεζιλίκι