Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

5 March 2024
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μετά την καταστροφή

οι ανακοινώσεις-διαπιστώσεις-διαβεβαιώσεις-δεσμεύσεις κι οι δικαιολογίες

ως συνήθως, μετά την πραγματική, έρχεται η επικοινωνιακή καταιγίδα – αλλά οι πραγματικές (καταιγίδες) συνεχίζουν πραγματικά να καταστρέφουν