Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 September 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Το βιολί-βιολάκι…”

και 3 συνεδριάσεις σε 22 μέρες

έχει τις περισσότερες απουσίες από τα Δημοτικά Συμβούλια σε όλη την Ελλάδα, αλλά συνεχίζει να τις συγκαλεί για να ασχολούμαστε με τα λάθος θέμα: την ένταση που προκαλεί η διοίκησή του