Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

23 November 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Γη στους ακτήμονες

από πρόταση της "Αλλαγής Πορείας"

Με την εφαρμογή λοιπόν της πρότασής μας ο δήμος δίνει μια καλή ευκαιρία ώθησης στην πρωτογενή παραγωγή με κοινωνικά κριτήρια , αξιοποιώντας ακαλλιέργητες και σε πολλές περιπτώσεις καταπατημένες εκτάσεις.