Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 September 2022
ΝΕΟ POS

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

από την ΑΔΕΔΥ και ΣΔΥΠιερίας

διεξοδική ενημέρωση για τις πρόσφατες αλλαγές, τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, των μητέρων με ανήλικα τέκνα κ.α.