Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 October 2015
ΝΕΟ POS

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

στις 15.00 και στις 16.00

Στην ειδική συνεδρίαση εγκρίνεται ο ισολογισμός του 2014 και ορίζεται ελεγκτής για το 2015. Στην τακτική η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επτά (7) θέματα

Πόσιμο το νερό στο Λιτόχωρο

ανακοίνωσε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου

Μετά τις κατολισθήσεις, το …θόλωμα, τις εργασίες και τα παράπονα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι μπορούμε να πίνουμε άνετα. Οι εργασίες στο διυλιστήριο συνεχίζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα Δήλωση Συγκομιδής και μετά απόσταξη

Η χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση άδειας απόσταξης θα γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν προηγουμένως ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συγκομιδής έτους 2014.